George Padure – Blog Oficial
19Mar/12

In(eficienta) primarilor (2)

 

Intorcindu-ma la tema  eficienţei şi mai ales, ineficienţei primarilor, trebuie să menţionez în primul rînd că, adminstrarea corecta a domeniului public, crează direct şi indirect rezultate cu impact asupra calităţii întregii vieţi a comunităţii, pe lînga venitul comunitar. Si aici NU vorbim nici de noul Pasaj Pipera şi nici de Pasajul Basarabi. De mentionat este şi avantajul ca, încasările din admnistrarea domeniului public, nu sunt percepute ca o taxă, care sa crească gradul de impozitare ci, ca un preţ plătit autorităţilor locale pentru un serviciu primit. Si pentru că aşa este, ar trebui chiar să se treacă la desconcentrarea serviciilor publice şi înfiinţarea unora noi, prin descentralizarea administraţiilor locale si desprinderea acestor servicii ca institutii subordonate lor, preocupate exclusiv de o anumita activitate, producîndu-se astfel şi descentralizarea tehnica dorită ca şi eficientizarea activitaţii. In prezent, o administraţie se ocupa de străzi, asfaltare, deszăpezire, curătenie, parcări, semafoare, etc. sau – daca vreti – nu prea se ocupă, invocind, uneori cu zgomot, autonomia şi dreptul cetatenilor de a decide. 

 Asa este, Carta Europeana a Autonomiei Locale – Strasbourg-1985, denumeşte autonomia locala ca “dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”. Si aici mă opresc spunînd că, autorităţile admnistraţiei publice locale au avut pînă acum dreptul dar, nu au avut capacitatea, motiv pentru care, administraţia centrală trebuie sa intervină ajutînd astfel colectivităţile locale la dezvoltarea proprie. Asta înseamnă ca guvernul, indiferent cel care ar fi, să creeze prin pirghii si mecanisme cadrul dezvoltării armonioase a tuturor localitătilor, în conditii de autonomie locală.

 In timp ce se dezvoltă localităţile, vom constata că, nu mai este posibil ca întreaga viaţă a unei comunităţi să o laşi pe seama unei singure administraţii, chiar dacă ea este denumită “a domeniului public”, de exemplu. Pentru activităţi precum parcarea, publicitatea exterioară, colectarea deşeurilor reciclabile, agreementul şi multe altele, se poate trece imediat la descentralizare, consiliile locale urmînd sa fie directionate prin reglementări, spre activitati publice eficiente, producătoare de profit pentru comunitate. In acelasi timp, reglementările cuprinse în legislatia privind Parteneriatul Public Privat, cu completările si modificările aduse, cît si prevederile legilor privind Administraţia Publică Locală si a Finanţelor Publice, crează premisele desfăşurarii unor activităti profitabile la nivelul tuturor colectivităţilor locale.

 Trebuie precizat totodată că, prin desprinderea acestor activităţi din cadrul actualelor autorităţi publice locale cît si prin autofinanţare, crearea noilor instituţii nu va duce şi la alocarea de noi fonduri bugetare. Trebuiesc însă reglementate activităţile, prin norme specifice (inclusiv tarife), parametri de eficienţă şi regulamente pentru fiecare dintre instituţii, în vederea direcţionării consiliilor locale acolo unde se doreşte, spre o corectă şi mai ales transparentă administrare. In sfirşit, mai trebuie ca un organism sa urmarească modul de aplicare şi rezultatele obţinute de acestea. Pentru că, daca se vrea - domnilor primari - vor fi într-adevăr rezultate, despre care voi scrie in articolul ce va urma.

Comentarii () Trackbacks (0)

Niciun comentariu


Leave a comment

(required)

Niciun trackback.